หางาน SAMSUNG รับสมัครงาน บริษัทซัมซุง 2555

หางาน SAMSUNG รับสมัครงาน บริษัทซัมซุง 2555
ข้อมูลผู้ติดต่อ : คุณแสงดาว
เบอร์โทรศัพท์ : 083-064350
วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค.2555

 

SAMSUNG GROUP  งานกรุงเทพฯ บริษัทซัมซุง เปิดรับสมัครพนักงาน  ดังนี้  

Tel. 083-064-3501

1. PR/ประชาสัมพันธ์


- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- อายุระหว่าง 21-32 ปีบริบูรณ์

- มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตนเอง

- มีความขยัน และมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย

เงินสนับสนุนรายเดือน : 18,000 บาท ค่ารถ 500 บาท โบนัสทุก 3 เดือน

และสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท


2. Marketing


- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

- อายุระหว่าง 21-35 ปีบริบูรณ์

- มีบุคลิกภาพดี และมีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เงินสนับสนุนรายเดือน : 12000-18000บาท ค่ารถ 500 บาท ค่าคอมมิสชั่น

โบนัสอื่นๆ
และสวัสดิการของบริษัท


3. Sale Manager  


- จบการศึกษาตั้งแต่ระดับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

- อายุระหว่าง 25- 35 ปีบริบูรณ์

- มีบุคลิกภาพดี และมีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

- มีประสบการณ์การทำงานด้านด่าง ๆ อย่างน้อย 1 ปี

เงินสนับสนุนรายเดือน : 18000บาท  บาท ค่าตำแหน่ง 6000 บาท ค่า Insentive
 

โบนัสทุกไตรมาสและสวัสดิการของบริษัท


 
Samsung  สมัครงาน บริษัท ซัมซุง สามารถติดต่อ สมัครงาน ได้ที่


คุณแสงดาว โทร. 083-064-3501 เวลา 08:00 – 21:00 น.

 
งานกรุงเทพฯ  Email:samsungprcclub@hotmail.co.th


 
*************************************************