สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python (ไพทอน)
สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python (ไพทอน)
(1 ก.พ. 2566)
การศึกษา ติวเตอร์
สอนJAVA SCRIPT และ backend web
สอนJAVA SCRIPT และ backend web
(30 ม.ค. 2566)
การศึกษา ติวเตอร์