สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python (ไพทอน)
สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python (ไพทอน)
(3 มิ.ย. 2566)
การศึกษา ติวเตอร์
สอนJAVA SCRIPT และ backend web
สอนJAVA SCRIPT และ backend web
(30 พ.ค. 2566)
การศึกษา ติวเตอร์