ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 24 งวด

ประจำงวดวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

125272

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

000 681

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

386 971

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

09

ประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

132903

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

678 739

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

693 731

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

99

ประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

843019

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

500 780

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

187 269

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

65

ประจำงวดวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

984906

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

670 678

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

551 797

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

71

ประจำงวดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

087907

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

111 914

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

290 698

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

99

ประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

025873

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

420 800

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

355 544

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

73

ประจำงวดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

417652

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

577 919

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

748 984

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

55

ประจำงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

590417

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

195 664

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

377 523

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

80

ประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

297411

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

181 789

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

101 664

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

92

ประจำงวดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

812519

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

389 443

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

564 849

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

47

ประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

157196

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

007 522

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

250 425

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

58

ประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

845093

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

411 912

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

593 855

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

14

ประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

375805

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

170 786

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

409 421

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

08

ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

121789

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

532 722

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

157 973

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

64

ประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

913106

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

722 839

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

343 922

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

70

ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

613106

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

037 158

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

606 799

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

15

ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

484669

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

206 996

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

194 278

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

50

ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

943703

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

540 971

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

432 631

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

75

ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

929332

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

298 725

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

210 604

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

83

ประจำงวดวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

331583

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

300 271

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

876 284

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

42

ประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

436594

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

266 893

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

282 447

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

14

ประจำงวดวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

620405

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

159 834

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

061 279

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

53

ประจำงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

981417

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

242 287

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

002 542

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

61

ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

361807

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

285 549

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

106 228

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

92