ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 24 งวด

ประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

155012

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

247 736

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

236 540

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

06

ประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

658642

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

518 778

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

041 325

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

09

ประจำงวดวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

395919

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

289 859

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

413 508

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

58

ประจำงวดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

970618

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

391 738

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

578 870

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

10

ประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

737867

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

349 985

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

788 989

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

03

ประจำงวดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

061905

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

236 834

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

234 691

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

07

ประจำงวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

098597

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

085 644

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

592 816

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

57

ประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

944308

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

061 942

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

485 509

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

30

ประจำงวดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

880159

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

731 786

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

119 529

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

92

ประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

819068

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

591 979

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

419 547

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

36

ประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

639235

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

097 629

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

476 522

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

83

ประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

077258

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

739 740

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

401 485

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

82

ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

032761

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

648 471

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

844 245

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

57

ประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

045037

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

247 458

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

331 755

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

95

ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

386372

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

602 964

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

295 798

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

38

ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

578171

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

285 361

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

379 449

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

83

ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

070935

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

609 817

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

007 379

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

90

ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

114475

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

278 302

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

458 123

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

79

ประจำงวดวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

046750

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

421 666

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

160 355

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

23

ประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

910261

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

103 307

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

004 785

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

69

ประจำงวดวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

556725

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

058 174

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

233 927

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

70

ประจำงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

713517

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

794 073

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

511 414

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

29

ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

691861

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

007 054

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

447 668

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

17

ประจำงวดวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

292972

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

193 620

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

723 978

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

45