ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 24 งวด

ประจำงวดวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

157196

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

007 522

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

250 425

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

58

ประจำงวดวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

845093

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

411 912

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

593 855

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

14

ประจำงวดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

375805

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

170 786

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

409 421

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

08

ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

121789

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

532 722

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

157 973

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

64

ประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

913106

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

722 839

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

343 922

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

70

ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

613106

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

037 158

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

606 799

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

15

ประจำงวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

484669

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

206 996

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

194 278

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

50

ประจำงวดวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

943703

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

540 971

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

432 631

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

75

ประจำงวดวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

929332

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

298 725

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

210 604

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

83

ประจำงวดวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

331583

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

300 271

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

876 284

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

42

ประจำงวดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

436594

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

266 893

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

282 447

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

14

ประจำงวดวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

620405

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

159 834

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

061 279

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

53

ประจำงวดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

981417

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

242 287

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

002 542

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

61

ประจำงวดวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

361807

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

285 549

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

106 228

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

92

ประจำงวดวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

319196

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

679 817

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

213 652

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

02

ประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

155012

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

247 736

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

236 540

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

06

ประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

658642

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

518 778

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

041 325

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

09

ประจำงวดวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

395919

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

289 859

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

413 508

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

58

ประจำงวดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

970618

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

391 738

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

578 870

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

10

ประจำงวดวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

737867

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

349 985

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

788 989

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

03

ประจำงวดวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

061905

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

236 834

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

234 691

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

07

ประจำงวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

098597

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

085 644

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

592 816

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

57

ประจำงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

944308

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

061 942

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

485 509

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

30

ประจำงวดวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 >> ดูผลสลากทั้งหมด
รางวัลที่ 1
1 รางวัลๆ ละ 6,000,000 บาท

880159

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

731 786

รางวัลเลขหลัง 3 ตัว
2 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท

119 529

รางวัลเลขหลัง 2 ตัว
1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท

92