เครื่องอ่านบาร์โค้ด Mobile MC3190-G

เครื่องอ่านบาร์โค้ด Mobile MC3190-G
ข้อมูลผู้ติดต่อ : คุณากร สมบัตินา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5392650
วันที่ประกาศ : 31 ม.ค.2557

Building on the successful MC3000, the new Motorola MC3100 Series brings cost-effective mobility and user comfort to key-based applications within the four walls. The rugged and ergonomic MC3100 offers advanced computing power and data capture capabilities, enhanced security and enterprise class motion sensing capabilities. MC3000 users will require virtually no training on the MC3100. Because the MC3000, MC3100 and many other Motorola mobile computers share a common architectural platform, porting existing applications to the MC3100 is fast and easy. And compatibility with existing MC3000 accessories provides a seamless upgrade path to the latest in mobile computing.

Keyword : scanner