สอนพิเศษจาวา ระดับมหาลัย ป.ตรี ป.โท

สอนพิเศษจาวา ระดับมหาลัย ป.ตรี ป.โท
ข้อมูลผู้ติดต่อ : สถานีสอนเขียนโปรแกรมอัฉริยะ
เบอร์โทรศัพท์ : 0853507540
วันที่ประกาศ : 4 พ.ย.2558
สอนพิเศษจาวา ระดับมหาลัย ป.ตรี ป.โท


• สอนพิเศษจาวา ระดับมหาลัย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
• รับสอนจาวา หลักสูตรสอนครอบคลุมทั้งหลักสูตรระดับมหาลัยในไทยและ มหาลัยในต่างประเทศ


EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR

สอนเขียนโปรแกรมJAVA ระดับมหาลัย


ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)
026-111-618

หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM

รายละเอียด

http://expert-programming-tutor.com/detail_course/java.php
สอนจาวา แบบ เน้น ฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง


เรียนอย่างไร
เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้  เรียนทั้งงภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เน้นลงมือปฎิบัติเขียนcode โดยเรียนอย่างเป็นระบบตั้งและเริ่มต้น ฝึกคิดเชิง ตรรกะ ฝึกคิดแบบ OOP(Object-oriented programming ) ฝึกคิดแบบ Software Architecture Design เน้นลงมือปฏิบัติ มีการบ้านให้ทำเยอะสนุกสนาน

เรามี course ที่เหมาะสมและตรงกับของ มหาวิทยาลัยต่อไปนี้ โปรดแจ้งตอนรับสมัครว่าอยู่มหาวิทยาลัยอะไร เพราะแต่มหาวิทยาลัยเนื้อหาจะเรียนแตกต่างกันนิดหน่อย ซึ่งเรามี course ที่ทำมาเฉพาะของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 พระจอมเกล้าธนบุรี
 ธรรมศาสตร์
 มหิดล
 เกษตร


** เรียนเป็น course แบบ self ที่นี้เราดูแลนักเรียนแบบใกล้ชิด สามารถ สอนแยกเป็นรายบุคคล ตาม แต่มหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมี course self หลายฉบับและการเรียงลำดับเรื่องที่สอน ของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน**


เนื้อหาจาวา สอนอะไรบ้าง ในคอส J103
J103 เป็นพื้นฐาน JAVA เทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยปี 1 /ปี 2

J103 เรียนอะไรบ้าง
• รู้จักกับ variable , expression ,การเขียน if-else , การเขียน loop
• รู้จักกับ loop2 loop3 loop4 loop5
• Array ,Method , Static ,Final ,try catch
• Method , pass by value ,pass by reference
• String , File
• Class + Object
• Interface Inheritance Polymorphism
• GUI
• Generic ,Collectionสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ป.โท ป.เอก ที่ต้องใช้จาวาในการเขียนโปรเจค Thesis ต่างๆ แนะนำคอสJ104

J104 เรียนอะไรบ้าง
J104 (Course แนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้น) เรียน 16 ครั้ง เน้น การเรียนโปรแกรมพื้นฐานและ การประยุกต์ใช้งานได้จริง ในการทำ โปรแกรม Windows Desktop Application คอสเรียนมีทั้งแบบ SELF และแบบ เรียนสด

-----8 ครั้งแรกเรียน เหมือนกับในคอส 103-----
• รู้จักกับ variable , expression ,การเขียน if-else , การเขียน loop
• รู้จักกับ loop2 loop3 loop4 loop5
• Array ,Method , Static ,Final ,try catch
• Method , pass by value ,pass by reference
• String , File
• Class + Object
• Interface Inheritance Polymorphism
• GUI
• Generic ,Collection

-----------------------------------------------------------


ในคอส 104 อีก10-12 ครั้งเรียนเรื่อง
•  Database Design ,Normalization ,ER Diagram,EER Diagram,โจทย์
•  SQL , SELECT ,UPDATE, DELETE,INSERT,WHERE,ORDER BY,DISTINCT,GROUP BY,INNER JOIN,LEFT,RIGHT
•  JDBC
•  SWING WINDOWS APP WORKSHOP 1
•  SWING WINDOWS APP WORKSHOP, Software Process ,MVC 2
•  SWING WINDOWS APP WORKSHOP, Layer 3
•  NETWORK PROGRAMMING
•  PRINTING REPORT GRAPH
•  Protobuffer - MessagePack ,Framework


พื้นฐานของผู้เรียนคอสจาวา
•  คนธรรมดาทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรม มาก่อน
•  อายุ 12 ปีขึ้นไป
•  อ่านและเขียนภาษาไทยได้ (เนื้อหาที่สอน สอนเป็นภาษาไทย)
•  อ่านภาษาอังกฤษ พอได้
• คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ระดับมัธยม


โปรแกรมที่ใช้
ECLIPSE , Notepad++, MySQL, PhpMyAdmin, Apache, MySQLFront, mysql workbench


เหมาะสำหรับ
o นักศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ๆแต่ขาดความมั้นใจในการทำงาน เรียน Course J104 แล้ว ท่านจะ มีความรู้ทุกอย่างที่ใช้ในโลกการเขียนโปรแกรมทาง ธุรกิจ โดยทั่วไป และนอกจากนี้ ท่านยัง มี portfolio จากตอนทำ Work shop ไว้ประกอบการสมัครงงานหรือเรียนต่อในต่างประเทศอีกด้วย
o นักศึกษาผู้จบการศึกษาใหม่ๆและต้องการหางานทำระดับเทพ เรียน Course J104 + Data Structure + Algorithm จะได้ฝึกฝีมือและได้รับโอกาสในการเข้าทำงาน เป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ
o บุคคลที่ต้องการความท้าทายในการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อฝึกสมองจัดระบบความคิด ให้สามารถเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนที่ใช้งานได้จริง
o บุคคลที่เบื่อในการเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเขียนไม่ได้สักที
o นักเรียนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการ คอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , ICT
o คนที่ต้องการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับเทพ ไม่ใช่แค่พอเขียนโปรแกรมได้
o เจ้าของธุรกิจที่สงสัยว่าทำไม programmer มันเขียนโปรแกรมช้าจัง ทำไมงานที่เหมือนจะไม่ยากมันไม่เสร็จสักที
o นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในหมาวิทยาลัย
o นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโทที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา


 
ทำไมคุณถึงควรเรียนกับเรา
 สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ ทำงานจริง ในโปรเจ็คขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ใช่ จบคณะ ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็มาส่วนเพราะบางเรื่องถ้าไม่ได้ศึกษามาโดยตรงก็อาจจะตอบไม่ได้
 ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ทันที
 ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ จากนักเรียนทั้งหมดที่ เรียนกับเรามาเรียนทุกครั้ง ทำการบ้านมาส่งทุกรอบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้และนำไปใช้งานได้จริง
สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่าย ในเบื้อต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก
 เนื้อหาในคอสเรียนสอนครบทุกเทคนิค การคิดในการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง สำหรับนิสิตนักศึกษาคอสของเราครอบคลุมทั้งหลักสูตรในไทยและต่างประเทศ


ถ้าเรียน J104 คู่กับ Datastructure + Algorithm + PHP จบแล้ว ถ้านักเรียนเทพจริง เราหางานให้ทำได้แทบในทันที


สอนเขียนโปรแกรมJAVA

เรียนเขียนโปแกรม JAVA


วิธีการจ่ายเงิน
จ่ายสดที่อาคารของเรา ก่อนเริ่มเรียน


วิธีการสมัครเรียน

โทร 085-350-7540 | 084-88-00-255

ติดต่อ

085-350-7540 (DTAC)
084-88-00-255 (AIS)

หรือทาง EMAIL: NTPRINTF@GMAIL.COM


รายละเอียด

http://expert-programming-tutor.com/detail_course/java.php