แฟรนไชส์สถาบันภาษายูนิเซิร์ช - Unisearch Study Centres

แฟรนไชส์สถาบันภาษายูนิเซิร์ช - Unisearch Study Centres
ข้อมูลผู้ติดต่อ : Unisearch
เบอร์โทรศัพท์ : 024779344
วันที่ประกาศ : 19 ก.ย.2557
แฟรนไชส์สถาบันภาษายูนิเซิร์ช - Unisearch Study Centres สถาบันภาษายูนิเซิร์ช จุดเริ่มต้นดีๆ เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน แฟรนไชส์การศึกษาที่ดีที่สุด กับ 4 รางวัลคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย สถาบันภาษาฯ จึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ปกครองและผู้ประกอบการมากขึ้นทุกๆ ปี กิจกรรมและบริการของสถาบันฯ 1. Unisearch Study Centres สถาบันพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 - 12 ปี โดยเฉพาะ ภายใต้โปรแกรมหลักสูตรแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. เน้นการพัฒนาพื้นฐานและเตรียมความพร้อมที่ดี รวมถึงส่งเสริมทักษะความคิดและจินตนาการให้กับเด็กๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดและกล้าแสดงออกด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 2. Unisearch Eduservice ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ และ Study Tour & Camp สำนักงานตัวแทนอย่างเป็นทางการประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน และสิงคโปร์ 3. Unisearch Edushop ศูนย์หนังสือและสื่อการศึกษาสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็ก 4. Unisearch Eduplus พัฒนาและฝึกอบรมครู ด้านการเรียนการสอนโปรแกรมหลักสูตรแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. 5. Unisearch Franchise แฟรนไชส์สถาบันภาษายูนิเซิร์ช ต้นแบบแฟรนไชส์คุณภาพสถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนแนวคิดใหม่ ติดต่อหาเราทันทีตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย สถาบันภาษายูนิเซิร์ช สำนักงานใหญ่ โทร: 0 - 2477 - 9344 www.unisearchthailand.com แฟรนไชส์การศึกษา, ธุรกิจการศึกษา, ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา, ธุรกิจ smes การศึกษา, ธุรกิจ sme การศึกษา, แฟรนไชส์โรงเรียน, แฟรนไชส์โรงเรียนสอนภาษา, แฟรนไชส์สถาบันภาษา, แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษา, Franchise แฟรนไชส์