บริการชุด Ingest BETA Tape ชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสัญญาณวีดีโอไว้เป็นดิจิตอลไฟล์

บริการชุด Ingest BETA Tape ชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสัญญาณวีดีโอไว้เป็นดิจิตอลไฟล์
ข้อมูลผู้ติดต่อ : บริษัท ดิจิตอล มีเดีย อินเทอร์เฟซ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 023134562
วันที่ประกาศ : 18 มี.ค.2558

บริการชุด Ingest BETA Tape  http://www.dmiinter.com 


บริการเช่าชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บสัญญาณวีดีโอจาก BETA Tape จัดเก็บไว้เป็นดิจิตอลไฟล์ ในรูปแบบที่พร้อม

สำหรับนำไปใช้งานได้ทันที ช่วยแก้ปัญหาเทปวีดีโอเสื่อมสภาพเพราะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการถูกทำลาย

ด้วยความชื้นและเชื้อราจากการเก็บรักษา มาเป็นระยะเวลานาน หากเนื้อหารายการวีดีโอที่จัดเก็บไว้ในเทปวีดีโอมีความสำคัญหรือเป็นเนื้อหารายการที่มีประโยชน์ทันต่อทุกยุคสมัย

สามารถนำมาใช้งานได้ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใด หรือเนื้อหารายการเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้

การเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของเทปวีดีโอ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียหายมากกว่า ท่านสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ

จัดเก็บมาเป็นการเก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ ที่นอกจากจะสามารถนำใช้งานได้ทันทีแล้ว ยังสามารถเก็บได้

ระยะเวลานานกว่าเทปวีดีโอ การเก็บรักษาง่ายกว่า อีกทั้งยุคสมัยนี้ อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของดิจิตอลไฟล์

แล้วแทบทั้งสิ้น 


บริษัท ดิจิตอล มีเดีย อินเทอร์เฟซ จำกัด ผู้ออกแบบและติดตั้งระบบโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ

ของ IPTV ได้ให้บริการเช่าชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บเทปวีดีโอไว้ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์แบบต่างๆ เช่น 

MPEG2, MPEG4 HD โดยมีคุณภาพเท่ากับต้นฉบับชุดอุปกรณ์ Ingest BETA Tape จะเชื่อมต่อสัญญาณวีดีโอที่เป็น SD SDI จากเครื่องเล่นเทปวีดีโอมายัง

ชุด Ingest Beta Tape เพื่อทำให้เป็นดิจิตอลไฟล์จากนั้นนำไปเก็บไว้ใน Storage Server ที่ทางท่านจัดเตรียมไว้ 

ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์แบบต่าง ๆ เพื่อพร้อมสำหรับนำไปใช้งาน หรือจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ต้นฉบับ สำหรับใช้งาน

โอกาสต่อไปซึ่งจะสะดวกต่อการนำไปใช้งานมากกว่าการจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเทปวีดีโอ แบบเก่า ติดต่อบริษัท ดิจิตอล มีเดีย อินเทอร์เฟซ จำกัด 

เพื่อใช้บริการชุด Ingest BETA Tape 

ได้ที่เบอร์ 02 313 4562  ติดต่อบริการ ชุด Ingest BETA Tape
  


ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีอื่นๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์

http://www.dmiinter.com และ

อีกหนึ่งช่องทาง Social Media http://www.facebook.com/dmiinter


Keyword :