รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยทีมงานเร่งรัดหนี้สินและทนายความมืออาชีพ

รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยทีมงานเร่งรัดหนี้สินและทนายความมืออาชีพ
ข้อมูลผู้ติดต่อ : คุณปิยฉัตร ทุ่มเกตุ
เบอร์โทรศัพท์ : 0862109596
วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย.2557บริษัท สำนักกฎหมายลอว์เยอร์ คลัสเตอร์ จำกัด 

http://www.lawyercluster.co.th/ 


หากท่านมีปัญหาเหล่านี้......

ลูกหนี้กู้เงินจากท่าน พอถึงกำหนดไม่คืน (แบบว่าไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย หรือ หนีไปเลย)


*****ปัญหา เหล่านี้ให้เป็นหน้าที่ของบริษัท สำนักกฎหมายลอว์เยอร์ คลัสเตอร์ จำกัด 

โดยทีมงานทางด้านติดตามเร่งรัดหนี้สินและทางด้านกฎหมายที่มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

พร้อมติดตามเร่งรัดหนี้สินให้แก่ท่านจนถึงที่สุด  รับทวงหนี้-ตามหนี้-เร่งรัดหนี้สินโดยชอบด้วยกฎหมาย 


รับทวงหนี้ ตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ค้างชำระ รับเจรจาประนอมหนี้ และ ต่อรองการชำระหนี้ ทำหนังสือรับ

สภาพหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ รับติดตามหนี้ประเภทงานเกี่ยวกับคดีแพ่ง เช่น ลูกหนี้ผิดนัดไม่ยอมชำระหนี้ 

ลูกหนี้ปิดกิจการ ลูกหนี้ล้มละลาย หรือไม่มีเอกสารหลักฐานที่ทำให้ท่านดำเนินคดีกับลูกหนี้ได้  


รวมทั้งรับติดตามหนี้ประเภทเอกสารหมดอายุความแล้ว เช่น เช็คที่ขาดอายุความฟ้องร้อง คดีที่ขาดอายุความ 

เป็นต้น รับติดตามหนี้ประเภทงานเกี่ยวกับคดีอาญา เช่น คดีเช็คเด้ง คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีบุกรุก 

สัญญาเงินกู้ที่ใช้เช็คชำระหนี้ การจับตัวลูกหนี้ตามหมายจับ 


รับติดตามหนี้ประเภทงานเกี่ยวกับคดีทั่วไป เช่น รับติดตามและตรวจสอบในกรณีที่บุคคลอื่นได้ละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญาในสินค้า ของท่าน รวมทั้งตรวจสอบความสามารถหรือสถานะของบุคคล  

โดยทีมงานเร่งรัดหนี้สินและทนายความมืออาชีพ นอกจากนี้เรายังมีบริการรับจดทะเบียนห้างร้าน ทะเบียนบริษัทต่างๆ รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

เช่น ลิขสิทธิ์ต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีความทั้งทางแพ่งและอาญาทั่วไป บริการมี ดังนี้ 1.) รับติดตาม เร่งรัดหนี้สิน ทั่วไป , สืบทรัพย์บังคับคดี 

2.) รับปรึกษาปัญหากฎหมาย , ปรับโครงสร้างหนี้ , ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ฯลฯ 

3.) รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร 

4.) รับตรวจร่าง นิติกรรม สัญญาทุกประเภท 

5.) รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร , เครื่องหมายการค้า ฯลฯ 

6.) รับจดทะเบียนห้างร้านต่างๆ เช่น จดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ

7.) รับปรึกษาคดีความ  ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ว่าจ้างทนาย 

ตลอดจนบริการงานทางด้านคดีความทางศาลทุกคดี โดยทนายความมืออาชีพ


8.) รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ โดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ 

(โนตารี พับลิค) เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ หรือเพื่อศึกษาต่างประเทศ รับรองเอกสารคำแปลรับรองลายมือชื่อ 

รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง รับรองลายมือชื่อกรรมการ ฐานะนิติบุคคล

ตำแหน่งและอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ** โดยทีมทนายความให้คำปรึกษากฎหมาย ตั้งแต่จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณปิยฉัตร ทุ่มเกตุ (ฝ่ายการตลาด) 

ที่ติดต่อ : 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 


เว็บไซต์ : http://www.lawyercluster.co.th/ 

โทร. 0-2183-0166 , 08-6210-9596 

อีเมล์ : [email protected]

         [email protected]

ทนายความ  ทนายความ  สำนักงานทนายความ สำนักงานกฎหมาย   ทวงหนี้       รับทวงหนี้
Keyword :