โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด

โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
ข้อมูลผู้ติดต่อ : fpmcertificate
เบอร์โทรศัพท์ : 0292054069
วันที่ประกาศ : 14 ก.พ.2558
โครงการความร่วมมือพัฒนาวิชาการระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด


fpmcertificate


ประกาศนียบัตรกรรมการไทย (CTD-KU) รุ่นที่ 1...(กรุงเทพฯ)

รายละเอียดหลักสูตร CTD-KU
1.ปฐมนิเทศกำมือเดียวของ CTD
2.ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการลงทุน
3.การวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน
4.เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยทฤษฎีตลาด
5.การจัดทำประมาณการกระแสเงินสด(CF) แบบนักเศรษฐศาสตร์และตัดสินใจลงทุน/หามูลค่าหุ้น
6.การตั้งบริษัทจำกัดและการบริหารบริษัทจำกัด
7.การบริหารงานบัญชีและการจัดทำงบการเงิน/Workshop
8.การวางแผนภาษี และการกำหนดโครงสร้างเพื่อระดมทุน/Workshop
9.งบการเงิน และการพัฒนาการบริหารธุรกิจ/Workshop
10.การจัดทำแผนธุรกิจแบบนักการเงิน/Workshop
11.การประเมินราคาหุ้นจากแผนการเงิน และวิธีอื่นๆที่ใช้กัน/Workshop
12.การวิเคราะห์ และลงทุนในตลาดหุ้น
13.การกู้เงินธนาคาร
14.การตรวจสอบความพร้อมของระบบควบคุมภายใน และการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ให้ผ่านเกณฑ์การเข้าตลาดหุ้น/Workshop
15.การเตรียมคุณสมบัติบริษัทจำกัดเข้าตลาดหุ้น
16.ประสบการณ์จากบริษัทที่เข้าตลาดหุ้นสำเร็จแล้ว
17.การบริหารบริษัทมหาชน

fpmcertificate


ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม
โทร.0-2920-5406-9
แฟกซ์ : 0-2920-5406-9 ต่อ 102
Website : http://www.fpmcertificate.com
E-mail : [email protected]


fpmcertificate