รับติดตามหนี้ ทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สินโดยชอบด้วยกฎหมาย ทีมงามติดตามมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

รับติดตามหนี้ ทวงหนี้ เร่งรัดหนี้สินโดยชอบด้วยกฎหมาย ทีมงามติดตามมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ข้อมูลผู้ติดต่อ : คุณปิยฉัตร ทุ่มเกตุ
เบอร์โทรศัพท์ : 0862109596
วันที่ประกาศ : 22 ม.ค.2558

บริษัท สำนักกฎหมายลอว์เยอร์ คลัสเตอร์ จำกัด 

http://www.lawyercluster.co.th/ 

เราคือสำนักกฎหมาย ที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มายาวนาน เชี่ยวชาญเรื่องการติดตาม 

เร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี หากท่านมีปัญหา เก็บหนี้ไม่ได้ ลูกหนี้ไม่ยอมจ่าย 

ไม่รู้จะติดตามทวงถามอย่างไร เราช่วยคุณได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการรับจดทะเบียนห้างร้าน 

ทะเบียนบริษัทต่างๆ รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ต่างๆ ให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับคดีความทั้งทางแพ่งและอาญาทั่วไป 

เราคือสำนักงานทนายความที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้บริการ ดังนี้ 1.) รับติดตาม เร่งรัดหนี้สิน ทั่วไป , สืบทรัพย์บังคับคดี 

2.) รับปรึกษาปัญหากฎหมาย , ปรับโครงสร้างหนี้ , ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ฯลฯ 

3.) รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร 

4.) รับตรวจร่าง นิติกรรม สัญญาทุกประเภท 

5.) รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร , เครื่องหมายการค้า ฯลฯ 

6.) รับจดทะเบียนห้างร้านต่างๆ เช่น จดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ

7.) รับปรึกษาคดีความ  ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนาย ว่าจ้างทนาย 

ตลอดจนบริการงานทางด้านคดีความทางศาลทุกคดี โดยทนายความมืออาชีพ


8.) รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ โดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ 

(โนตารี พับลิค) เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ หรือเพื่อศึกษาต่างประเทศ รับรองเอกสารคำแปลรับรองลายมือชื่อ 

รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง รับรองลายมือชื่อกรรมการ ฐานะนิติบุคคล

ตำแหน่งและอำนาจของผู้ลงลายมือชื่อในเอกสาร เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ** โดยทีมทนายความให้คำปรึกษากฎหมาย ตั้งแต่จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณปิยฉัตร ทุ่มเกตุ (ฝ่ายการตลาด) 

ที่ติดต่อ : 268/88 หมู่บ้านพัฒนาสิริ-เดอะไพร์ค ถนนเลียบคลองสอง 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 


เว็บไซต์ : http://www.lawyercluster.co.th/ 

โทร. 0-2183-0166 , 08-6210-9596 

อีเมล์ : [email protected]

          [email protected]

 

สำนักกฎหมาย  ทนายความ  สำนักงานทนายความ สำนักงานกฎหมาย 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
Keyword :