เครื่องอ่านบาร์โค้ด TC55 Touch Computer Handheld

 เครื่องอ่านบาร์โค้ด TC55 Touch Computer Handheld
ข้อมูลผู้ติดต่อ : คุณากร สมบัตินา
เบอร์โทรศัพท์ : 0859114662
วันที่ประกาศ : 20 ม.ค.2558

 

เครื่องอ่านบาร์โค้ด TC55 Touch Computer Handheld Computers Android 4.1.2 OS 1D/2D ring-style Bluetoo

Business with A Personal touch TC55 touch computer
Field sales
• Sales and pre-sales teams ,CRM,Sales/order tracking,Order taking,Appointment scheduling,Location-based services
Field service
• Technicians,Service automation,Inventory management,Parts inventory management ,Invoicing/signature,Capture,Task management,Order tracking,Location based services,Appointment scheduling
Small/medium ,businesses
• Employee communications,Work flow management,Time tracking,Inventory management,Order management,Proof of service,Payment processing

 

Keyword : computer