บริการ Cloud Streaming ในรูปแบบ SD และ HD

บริการ Cloud Streaming ในรูปแบบ SD และ HD
ข้อมูลผู้ติดต่อ : บริษัท ดิจิตอล มีเดีย อินเทอร์เฟซ จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ : 023134562
วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย.2557

บริการ Cloud Streaming  http://www.dmiinter.com 

รูปแบบการเผยแพร่ช่องรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ IPTV ได้รับความนิยมในการใช้เป็นช่องทางการสื่อ

สารระหว่างลูกค้ากับบริษัท หน่วยงาน องค์กร สถานีโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา และธุรกิจอื่นๆมากขึ้นเป็นลำดับ
 
ยิ่งในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์พกพาประเภทโทรศัพท์มือถือ และ PAD ที่สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางช่องทาง 3G ที่มีการใช้งาน ณ ปัจจุบัน และ 4G ที่กำลังมีการนำมาใช้งานในอนาคต

อันใกล้ จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางพื้นฐานที่ทางผู้ให้บริการต่างมีไว้เพื่อรองรับการรับชมรายการที่ต้องการสื่อสาร

โฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย
 


ทางบริษัท ดิจิตอล มีเดีย อินเทอร์เฟซ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานการติดตั้งและให้บริการช่องทางการ

เผยแพร่ช่องรายการโทรทัศน์ผ่านทางรูปแบบของ IPTV ที่มีชื่อเสียงอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณ

รายการโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งรูปแบบที่เป็น SD และ HD แก่เจ้าของกิจการ หน่วยงาน องค์กรของ

รัฐและเอกชน ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ใช้บริการช่องทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 

Cloud Streaming ดังกล่าว โดยจะให้บริการในรูปแบบของบริการรายวัน รายเดือน และรายปี บริการ Cloud Streaming สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าชมรายการพร้อมกัน ณ เวลาเดียวกัน ตามจำนวนที่ท่านเลือก

ได้ทันที เริ่มตั้งแต่ 100 1,000 หรือ 10,000 รายพร้อมๆ กันได้ทันที 


สามารถรับชมได้จากทุกพื้นที่ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งรูปแบบที่เป็นเครือข่าย ADSL , Wi Fi และ

เครือข่าย 3G ทั้งในประเทศ และต่างประเทศจากทุกโซนพื้นที่ขอเพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต รับชมได้จากทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, มือถือประเภทที่เป็น Android และ iOS , IP Set top box  และ 

Smart TV พร้อมส่งมอบรายงานการรับชมรายการว่ามีจำนวนผู้ชม ในรูปแบบของการรับชมแต่ละชั่วโมง รายวัน 

รายสัปดาห์ และรายเดือน ให้กับทางผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกเดือนเพื่อวิเคราะห์ผลการรับชมช่องรายการว่ามี

จำนวนผู้รับชมช่องรายการเท่าใด รวมถึงการวิเคราะห์ผู้เข้าชม แบบแบ่งแยกพื้นที่อีกด้วย สนใจใช้บริการ Cloud Streaming ในรูปแบบ SD และ HD 

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่

บริษัท ดิจิตอล มีเดีย อินเทอร์เฟซ จำกัด เบอร์ 02 313 4562 ติดต่อบริการ Cloud Streaming ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีอื่นๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์

http://www.dmiinter.com และ

อีกหนึ่งช่องทาง Social Media http://www.facebook.com/dmiinter
Keyword :