ภาพวาดแม่หญิงล้านนา
ภาพวาดแม่หญิงล้านนา
(7 ส.ค. 2565)
ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก