ภาพวาดแม่หญิงล้านนา
ภาพวาดแม่หญิงล้านนา
(24 มิ.ย. 2565)
ศิลปะ หัตถกรรม ของที่ระลึก